Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 23.07.2017, 17:45

НВК "Школа - ліцей журналістики...

Меню сайту

Самоврядування

 

 

Положення про  учнівський парламент 

Херсонського навчально-виховного комплексу

"Загальноосвітня школа  ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" Херсонської міської

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Учнівський парламент  ( надалі УП)- консультативно - дорадчий орган при Херсонському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа  ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" Херсонської міської ради  управлінні освіти Херсонської міської ради.

            Це  громадське  об’єднання учнів, яке координує  діяльність шкільних органів учнівського самоврядування, покликане сприяти взаємодії з управлінням освіти  старшокласниками міста, забезпечити узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям учнівської молоді та її участю в суспільному житті міста.

 1. У своїй діяльності  учнівський парламент керується Конституцією України, Міжнародною Конвенцією ООН про права дитини, Статутом ліцею, цим Положенням.
 2. Координацію та контроль за діяльністю УП здійснює адміністрація ліцею.

1.4. Учнівський парламент базується на демократичних  засадах  у поєднанні  з національними та загальнолюдськими  принципами і   спрямований на:
  - підвищення правової та демократичної культури школярів  міста;
  - залучення старшокласників до вирішення конкретних проблем  своїх однолітків та громади;                                                                                                                                    -  - визначення та запровадження механізму підтримки  ініціатив в інтересах дітей;                                                                                                                                                              -надання певних знань про політичне влаштування суспільства, принципи і процедури суспільної вз

 ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.

2.1. Мета - спрямувати зусилля лідерів   учнівського  парламенту на успішне вирішення існуючих проблем учнівської молоді ліцею, самовизначення підлітків, підготовки їх до самостійного життя, можливості проявити активну життєву позицію.

2.2 Основними  завданнями УП є:

 • залучення учнівської молоді до участі у економічному, культурному та духовному розвитку ліцею;
 • вивчення, систематичний аналіз і прогнозування процесів у учнівському середовищі;
 • зміцнення правових гарантій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини;
 • розроблення пропозицій щодо позитивних змін в пріоритетних напрямках діяльності учнівської молоді;
 • координація діяльності  органів самоврядування загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів

  ІІІ.    СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ   УЧНІВСЬКОГО   ПАРЛАМЕНТУ

3.1. Вищим органом  учнівського  парламенту є  конференція, куди  обираються  представники від органів шкільного самоврядування    в кількості 8 осіб.

Конференція  проводиться не рідше одного разу на рік.

3.2. На конференції відкритим голосуванням обирається рада парламенту: голова УП, заступник голови УП, голови комісій, секретар, представник УП до міської молодіжної ради.

            Повноваження між конференціями надаються  раді парламенту, яка збирається не рідше 2 разів на місяць. Якщо член ради парламенту відсутній на засіданні більше 3 разів без поважних причин,то повідомляється шкільний парламент, який делегував цього члена УП за 2 тижня до найближчої сесії або конференції. На найближчому засіданні сесії або конференції обирається новий член ради з членів парламенту за поданням голови парламенту. Право рішення відносно подальшої участі цього члену парламента надається шкільному парламенту, який його делегував.

3.3.Парламент на основі моніторингу інтересів учнівської молоді пропонує напрямки профільних комісій, які затверджуються на конференції.

3.4.Рада парламенту збирається на засідання за потребою, але не рідше 2 разів на місяць.

3.5. Основною формою роботи УП є сесія. На сесію запрошуються всі члени парламенту. Сесії скликає голова УП або секретар у разі відсутності голови. Сесії проводяться за потребою, але не рідше 1 разу в 3 місяці. На засіданні сесії керує голова УП або секретар УП у разі відсутності голови.

3.6 Члени парламенту.

            Член  учнівського парламенту має бути обраним від всіх класних парламентів або структур, прирівняних до них за квотою одна особа від шкільного або позашкільного навчального закладу. До складу парламенту входять по 1 делегованому представнику від класу.

            Повноваження членів УП починаються з моменту затвердження їх на конференції й закінчуються в день першої сесії УП нового скликання.

3.7 Голова МУП.

            МУП очолює голова. Голова обирається відкритим голосуванням на конференції після представлення своєї програми дій, програма дій надається оргкомітету за один місяць до дня проведення конференції. Головою МУП може бути  учень (учениця) 9 – 10 класів, член МУП, представник загальноосвітнього або позашкільного навчальних   закладів міста.

            Голова УП:

 • забезпечує взаємодію МУП з управлінням освіти, органами виконавчої влади, депутатами Херсонської міської влади, органами учнівського самоврядування;
 •  вживає заходи до захисту честі і гідності членів МУП;
 • веде засідання ради парламенту та сесії;
 • підписує рішення прийняті МУП;
 • контролює виконання заступником та головами комісій відповідних рішень;
 • готує звіт про діяльність МУП;

3.8.Комісії МУП.

            Член МУП має право вибирати напрямок профільних комісій у МУП та може бути членом тільки однієї комісії з правом голосу та приймати участь у роботі не більше ще двох комісій.

            Якщо член парламенту відсутній більше 3 разів на засіданні комісії, членом якої він є з правом голоса без поважних причин, то повідомляється шкільний парламент, який делегував цього представника за 2 тижня до найближчої сесії або конференції. Шкільний парламент обирає нового члена парламенту та представляє його на найближчому засіданні сесії.

            Роботу комісії очолює голова комісії.

            До складу комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, секретар, члени комісії, почесний радник з числа депутатів Херсонської міської ради (за згодою); куратор з представників управління освіти.

            Профільні комісії попередньо розглядають проекти програм та рішень, пов’язаних із життям учнівської молоді та участі її в усіх сферах суспільного життя міста.

За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації та організовують проведення міських акцій.

            Рекомендації профільних комісій підлягають обов’язковому розгляду на сесіях УП або органам яким вони рекомендовані.

            Профільні комісії збираються на свої засідання за потребою, але не рідше 1 разу на 2 тижні.

3.9. Секретар УП:

            Секретар забезпечує здійснення поточної роботи УП. Повідомляє членам УП про засідання сесії, питання, які передбачається внести на розгляд сесії.

            Організує підготовку сесії УП, питань, що виносяться на розгляд сесії.

Забезпечує своєчасне доведення рішень УП до виконавців, а також до інших осіб, яких стосуються ці рішення і організовує контроль за їх виконанням.

3.10.Пропоновані профільні комісії:

 1. Комісія з питань освіти.
 2. Комісія з питань формування здорового способу життя.
 3. Комісія з питань захисту прав дітей різних груп.
 4. Комісія з питань культурно - духовного розвитку.
 5. Комісія з питань громадських та соціальних зв’язків.

Функції профільних комісій:

1.  Комісія з питань освіти.

-     Пропаганда досягнень учнів у навчанні 

-     Підтримка обдарованих дітей,

-     Сприяння рівного доступу до якісної освіти та використання сучасних інформаційних та Internet технологій

-     Забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальнїй діяльності.

     ІІ. Комісія з питань формування здорового способу життя.

-     Організація та проведення цілеспрямованих акцій по формуванню здорового способу життя.;

-     Проведення моніторингу щодо діяльності та якості функціонування гуртків спортивного напрямку;

-     Підтримка та впровадження програми «Рівний рівному».  

    ІІІ. Комісія з питань захисту прав дітей різних груп.

-     Сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів дітей нашого міста;

-     Створення поля можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах,  опанування потрібних їм навичок і знань для подальшого дорослого життя;

-     Активізація соціально-профілактичної роботи з метою запобігання правопорушень та злочинності в дитячому середовищі;

-     Надання практичної допомоги по захисту прав учням ліцею.

           ІV. Комісія з питань культурно - духовного розвитку.

-     Організація змістовного дозвілля дітей   з урахуванням їх інтересів;

-     Проведення моніторингу стану закладів культурно-дозвілевої сфери,  їх    ефективності функціонування та можливість  використання для учнівської молоді.

V. Комісія з питань громадських та соціальних зв’язків.

-     Організація інформаційно - просвітницької роботи через ЗМІ, інтернет.

-     Влаштування зустрічей з представниками влади, громадськими організаціями, творчими групами, лідерами молодіжних об’єднань та представниками інших прогресивних напрямків.

-     Обмін інформацією, обмін досвідом роботи, вивчення громадської думки, експрес - опитування та вивчення потреб підлітків міста. Вивчення пропозицій учнів, інтересів, запитів.

-     Залучення підлітків до волонтерської діяльності.

4. Прикінцеві положення.

 1.  Зміни та доповнення до цього положення затверджуються на конференції УП за поданням голови УП на підставі рішення сесії.
 2. Зміни до персонального складу УП можуть подаватися представниками шкільних огранів самоврядування  та затвержуватися на засіданні сесії УП.

 

Ліцеїсти Херсонського навчально-виховного комплексу

"Загальноосвітня школа  ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" Херсонської міської ради,

залучені до учнівського самоврядування

Назва посади

П І П

Клас

 

Президент ліцею

Крючкова Анастасія 

10

 

Віце-президент

Шевченко Вікторія 

10

 

Міністр внутрішнього правопорядку

Буренко Діана 

11

 

Міністр культури

Петровський Кирило 

9

 

Міністр екології

Ляшко Євгенія 

7

 

Міністр освіти і науки

Бойко Дар'я

10

 

Міністр спорту та охорони здоров”я

Набока Владислав

8

 

Міністр волонтерського загону

Луняко Олександра 

6

 

 

Комісія освіти і науки

П І Б

Клас

 

Польовик Богдан 

6

 

Журавель Марія 

7

 

Ришкович Дар'я

8

Глезня Ілля

6

 

Ліхтей Вікторія

10

 

Зелінська Юлія

6

 

 

Комісія спорту та охорони здоровя

П І Б

Клас

 

Черченко Денис

6

 

Білоконь Максим

7

 

Набока Владислав 

8

 

Макаров Руслан

8

 

Бутмі Віталій

10

 

Анастюк Даніїл

10

 

Комісія з екології

П І Б

Клас

 

Жаханович Вікторія 

6

 

Холодних Дарія 

7

 

Лебеденко Інна

7

Рахаловська Аліна

7

 

Ляшевська Віра

7

 

Брадулова Єва

7

 

 

 

 

Пошук
Архів записів

ліцей журналістики © 2017
Конструктор сайтів - uCoz