Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 22.10.2017, 11:07

НВК "Школа - ліцей журналістики...

Меню сайту

Методична робота

Підписано Меморандум про співпрацю

     15 вересня 2017 року відбулася знакова подія для колективу Херсонського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" Херсонської міської ради: підписано Меморандум про співпрацю  між ліцеєм та Державним вищим навчальним закладом «Херсонський державний аграрний університет». Документ підписали  директор ліцею   Завгородня Ірина Едуардівна та ректор ХДАУ  Кирилов Юрій Євгенович.

   Метою  Меморандуму є об’єднання  зусиль і спільна діяльність  в рамках науково-дослідницької діяльності, навчальної, профорієнтаційної та позашкільної роботи з учнівською молоддю ліцею з метою підтримки обдарованих дітей, сприяння їх всебічному розвитку, формування в них життєво важливих компетентностей.

    Відповідно до положень  Меморандуму буде здійснюватися діяльність обох сторін у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і програм. Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення поставленої мети  цього Меморандуму, що, безперечно, сприятиме підвищенню рівня освіти та професійної підготовки молоді нашої країни.

 

Розпочалися навчання у Школі молодого вчителя

У Херсонському ліцеї журналістики, економіки та правознавства працює Школа молодого вчителя як одна із форм підвищення кваліфікації молодих учителів-спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-х років. 

Робота школи молодого вчителя спрямована на допомогу молодому педагогові у підвищенні рівня професійної майстерності.

Завданнями школи молодого вчителя є надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки.

На вересневому засіданні Школи молодого вчителя проводився семінар-практикум «Методи навчання», на якому було розглянуто такі питання:  

  1. Розгляд питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу.  (Старунська Н.В.)                                        
  2. Обговорення відвіданих уроків вчителів НВК з метою визначення оптимального поєднання форм і методів навчання. (слухачі ШМВ)                                         
  3. Практикум. Учимося детального аналізу та самоаналізу уроку.   (Домарацька С.І.)
  4. Методичні поради. Власний стиль молодого вчителя. (Старунська Н.В.)
  5. Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого вчителя до саморозвитку. (наставники)
  6. Робота над проблемою. Мотивація обраної теми самоосвіти.
  7. Огляд професійних видань.

 

       У жовтні відбулося чергове засідання школи молодого учителя на тему     "Роль міжпредметних зв'язків у компетентнісно зорієнтованому уроці"

     Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання, на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань та умінь учнів.

 

                  Робота педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми школи:                                                                    «Виявлення інноваційних засобів соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

 

2017 – 2018 н.р. -  результативно-оцінювальний  етап (4-й етап).

Мета: оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, учнівської молоді.

Зміст роботи:

-   Аналіз педагогічної діяльності у спектрі науково-методичної проблеми.

-   Виявлення суперечностей між результатами роботи НВК та діяльністю вчителів.

-   Вивчення завдань та шляхів розв’язання суперечностей.

Основні завдання:

-   Проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх соціалізації, розвитку для вивчення впливу запропонованих методів навчання та виховання на рівень навчальних досягнень учнів.

-   Вивчення й аналіз діагностування рівня соціалізації, розвитку учнів.

-   Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій.

-   Проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, учителів щодо реалізації актуальних питань науково-методичної проблеми.

-   Проведення підсумкової (вихідної) діагностики педагогічних працівників щодо підвищення рівня професійної компетентності в застосуванні інноваційних форм і методів навчання і виховання.

-   Підбиття підсумків роботи, упорядкування традицій школи.

Очікуванні результати:

 • Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.
 • Використання набутого досвіду на практиці.
 • Виявлення, узагальнення, поширення внутрішкільного педагогічного досвіду.
 • Залучення вчителів до інноваційної діяльності.
 • Упровадження й використання досягнень психолого-педагогічної науки.
 • Поширення ППД, створеного у колективі.
 • Створення сприятливих умов для навчання й розвитку обдарованих дітей.
 • Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи.
 • Стимулювання творчості й ініціативи членів колективу з метою забезпечення індивідуалізації навчально-виховного процесу.
 • Створення програмно-інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій1 в освітній процес для формування компетентного учня.
 • Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Методична мозаїка Школи молодого вчителя

      З 03.05 по 05.05 2017 року у нашому ліцеї було проведено Тиждень молодого вчителя.

     Перші кроки вчителів на шляху педагогічної творчості в навчальному закладі супроводжуються як зацікавленістю учнів, колег до особистості молодого фахівця, його стилю проводити різні навчальні та виховні заходи, так і необхідністю оволодіння багатим за обсягом інформаційним матеріалом із різних питань навчання  та виховання підростаючого покоління.

     Молоді вчителі: Дригваль Вікторія Леонідівна, Ковалик Яна Василівна, Холодирь Юлія Михайлівна, Шалагіна Наталія Олександрівна працюють у школі перший рік, але вони вже встигли адаптуватись до умов праці в навчальному закладі. Про це вони яскраво продемонстрували під час методичного тижня молодих вчителів «Шанс».

     03.05.17 молоді колеги розпочали Тиждень з висвітлення своїх листівок «Я – особистість», в яких вони розповіли про свої перші враження про школу, цікавинки зі шкільної парти та мрії на майбутнє.

     03.05 – 04.05.17 педагоги закладу були запрошені на відкриті уроки та позакласні заходи своїх молодих колег.

    Дригваль В.Л.  вдало використала інтерактивні форми навчання, завдяки чому залучила усіх учнів до активної та плідної роботи на уроці. Для розвитку мовленнєвої компетентності школярів вдало підібрано матеріал з розвитку монологічного і діалогічного мовлення та використано ІКТ.

     Молодий вчитель фізики Ковалик Я.В. вже встигла зарекомендувати себе як творчий вчитель. Любов до свого предмету вона передає дітям, показуючи тісний зв’язок теоретичних знань з практичним досвідом, життям. Тому кожний свій урок вона не лише сама демонструє досліди, а й залучає до експерименту своїх вихованців.

     Холодирь Ю.М. та Шалагіна Н.О. – молоді вчителі математики. Викликають бажання у своїх вихованців вчити математику через парні та групові форми роботи, ігрові та комп’ютерні технології. Дуже полюбляють їх учні (7–8 класи) змагатися під час математичних перегонів.

     05.05.2017 року завершився Тиждень підбиттям підсумків на святі утвердження молодого вчителя «Педагогічний світанок». Під час заходу молоді колеги були залучені до різноманітних конкурсів, демонструючи свої найкращі здібності як вчителя, вихователя та особистості. А наставники мали змогу поділитися з педагогічним колективом відкриттями щодо своїх молодих колег.

     Педагогічний колектив і адміністрація ліцею докладають максимум зусиль щодо виховання молодого вчителя як досвідченого педагога, який показав би учням приклад самовдосконалення, допоміг би їм знайти власний шлях до храму знань.

Пошук
Архів записів

ліцей журналістики © 2017
Конструктор сайтів - uCoz